Zonnetje voor PH organiseert zomerspektakel en zoekt een springkussen

09-01-2019EvenementenVraagOpen
Stichting Zonnetje voor PH zamelt geld in om positieve aandacht te geven aan de zeldzame aandoening Pulmonale Hypertensie en daarmee met name patiënten/lotgenoten met elkaar in contact te kunnen laten komen, middels activiteiten die ook door de stichting georganiseerd worden. We kunnen onder andere reiskostenvergoeding regelen, om zo het lotgenotencontact te bevorderen. We organiseren activiteiten in de ontspannensfeer, zodat er mogelijkheden zijn van uitwisselen van kennis en ervaringen onderling.

Een klein deel van de gelden gaat naar onderzoek naar de ziekte.

Zomerspektakel bij het Hambroek - 7 juli 2019

Een activiteit is het zomerspektakel. Het lijkt nog ver weg. Kun je ons helpen aan een gratis springkussen en/of kinderactiviteiten? E-mail dan naar info@berkellandseuitdaging.nl 

Pin It on Pinterest