Geldtelautomaat gezocht voor Speeltuinvereniging de Koppel

17-12-2018SpullenbankVraagOpen
Met het oog op het zelf tellen van collecte-opbrengsten zijn wij op zoek naar een geldtelautomaat zoals die bij banken wel werden gebruikt. Het liefst een die ook gespecificeerd aangeeft wat er is geteld.
Zo kunnen we per collectebus snel bepalen hoeveel de opbrengst is. Om een beeld te geven: wij collecteren 3x per jaar, Jantje Beton, Oranjefonds en NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind). Natuurlijk kunnen we dit geldtelautomaat delen met andere goede doelen in gebruik.

 

 

Pin It on Pinterest