KWF kankerbestrijding Berkelland organiseert SamenLoop voor Hoop Berkelland

Beste bestuursleden uit Berkelland,    folder samenloop

Op zaterdag 11 en zondag 12 juni organiseert KWF-Berkelland een Samenloop voor Hoop en loopt Berkelland mee en staat stil bij kanker. Het is een 24-uurs wandelestafette, waarbij teamleden uit een wandelteam elkaar afwisselen. Er loopt minstens één teamlid als symbool van de voortdurende strijd tegen kanker.

Tijdens het evenement bruist het 24 uur van activiteiten voor deelnemers en bezoekers. Er staan kramen van de deelnemende teams en er zijn (muzikale) optredens. De hoogtepunten van de SamenLoop voor Hoop zijn de openingsronde, de inspirerende start van het evenement. (Ex)kankerpatiënten (survivors) lopen samen met hun dierbaren de eerste ronde op het parcours.

Eén van de meest indrukwekkende momenten van SamenLoop voor Hoop is de kaarsenceremonie. We komen samen om dierbaren te herdenken en om elkaar te steunen. Kopers van een kaarsenzak schrijven of tekenen hier een persoonlijke boodschap of wens op. Vervolgens worden alle kaarsenzakken langs het parcours gezet, zodat de wandelaars gedurende de nacht omringd zijn door een zee van licht. Een magisch gezicht !

In de slotronde lopen alle deelnemers gezamenlijk nog één keer het parcours. Hiermede wordt de SamenLoop voor Hoop Berkelland afgesloten en wordt het voorlopig opgehaalde eindbedrag voor weten-schappelijk kankeronderzoek bekend gemaakt.

Ter informatie als bijlage de folder Berkelland loopt mee en staat stil bij kanker, waarin ook een inschrijfformulier is opgenomen. Ook verwijzen wij u graag naar onze website

www.samenloopvoorhoop.nl/berkelland of naar facebook SamenLoop voor Hoop Berkelland.

We nemen aan dat ook binnen uw vereniging bij het bestuur, de commissies en de leden er interesse is om met één of meerdere teams deel te nemen aan dit geweldige evenement. Wellicht zou u deze brief en bovenstaande folder door willen zenden aan uw leden, ofwel plaatsen in uw clubblad.

Ook op eventuele nieuwjaarsbijeenkomsten kan de SamenLoop voor Hoop onder de aandacht van de leden worden gebracht. Onderstaande leden van de afdeling teamwerving Neede zijn graag bereid u desgevraagd nader te informeren.

Teamwerving Neede

SamenLoop voor Hoop Berkelland 2016
Harm ten Hoopen
Herbert Wensink
Inus Westhoff
Alfons ten Hoopen

Pin It on Pinterest

Share This