Fonds1819 geeft financiële steun aan Nationale Ouderendag Berkelland

Dankzij de bijdrage van 2000 euro van Fonds1819 kunnen wij de wensen die voor Nationale Ouderendag zijn ingediend in vervulling laten gaan! Lees hier meer over deze dag! 

Stichting Fonds 1819 heeft als doel vrijwillige financiële ondersteuning in het werkgebied van voormalige spaarbanken in de plaatsen Borculo, Goor, Lochem en Ruurlo.

Ontstaan
Uit de voormalige zelfstandige spaarbanken in Borculo (1860), Goor (1830) en Lochem met een nevenvestiging in Ruurlo (1819) is in de jaren 1988 en 1992 de zelfstandige Spaarbank Achterhoek-Twente ontstaan, welke op 1 januari 1995 is gefuseerd met de SNS bank Nederland, het eindstation van veel Bondsspaarbanken en Nutsspaarbanken.

Een substantieel deel van de opgebouwde reserves van de Spaarbank Achterhoek-Twente werd gestort in een op te richten fonds voor goede doelen. Op 12 mei 1995 werd de Stichting SNS Fonds Achterhoek-Twente opgericht, thans de Stichting Fonds 1819. Het bestuur van de Stichting werd gevormd door oud-bestuursleden en de directie van de voormalige Stichting Spaarbank Achterhoek-Twente. Het werkgebied van het Fonds omvat de voormalige gemeenten Borculo, Goor, Lochem en Ruurlo.

Doelstelling
Stichting Fonds 1819 stelt middelen beschikbaar voor projecten die gericht zijn op verbetering van de lokale of regionale samenleving. Dit kunnen (kleinschalige) initiatieven zijn met een sociale, culturele of maatschappelijke strekking zonder commercieel, politiek of religieus doel.

Pin It on Pinterest

Share This