De Uitdaging helpt vooruit

Samenwerken, samenleven en samen doen!

De Uitdaging is De Maatschappelijk Makelaar.

De spin in het web die stichtingen en verenigingen, met gesloten beurs, verbindt aan het lokale bedrijfsleven. Stichtingen en verenigingen hebben vaak mooie ideeën, maar de uitvoering kan door geld, tijd of gemis aan goede apparatuur/kennis nog wel eens achterblijven. De vrijwilligers willen graag, wij kunnen ze vooruit helpen. Wij weten welke bedrijven hun kennis, materialen of medewerkers willen delen. Wij gaan voor de win-win-win situatie waarbij de verenigingen en stichtingen vooruit geholpen worden, bedrijven hun betrokkenheid tonen en nieuwe verbindingen gelegd worden tussen bedrijfsleven en de samenleving.

Het leukste ondernemersnetwerk op het gebied van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. Niet praten maar doen!

Nieuws & evenementen

Bekijk landelijk nieuws   |  Bekijk meer nieuws

Over ons

De matchgroep daagt Berkellandse bedrijven en organisaties om zo de leefkwaliteit in Berkelland te bevorderen.

Het bestaat uit directeuren en medewerkers van Berkellandse bedrijfsleven, pensionado en maatschappelijk betrokken organisaties/mensen, die zich op vrijwillige basis inzetten. Tezamen hebben ze een groot netwerk en bereik. Alle leden zijn verbonden met regionale serviceclubs en bedrijvenverenigingen voor een groot bereik.

 

Voorzitter: Rob Weeber
Eigenaar Van A tot O – tekstschrijver en journalist

Secretaris: Natasha Kolbeek (we zijn op zoek naar een vervanger voor Natasha)
Actief Groenlinks Provincie Gelderland en Gemeente Berkelland

Penningmeester: Ruud Brinkers
Regiobank Eibergen/Neede & Assurantiekantoor Wormgoor

De adviesraad van de Berkellandse Uitdaging geeft minimaal 1 keer per jaar gevraagd advies aan het bestuur. Dit kan zowel over interne als externe zaken zijn. Doel: scherp houden – continuïteit waarborgen en samenhang, samenwerking stimuleren.

Projectmanager: Marleen Kosterink – Stapelbroek 

Contact met mij – Klik hier

Naast het coördineren en managen van alle projecten ben ik algemeen contactpersoon voor de stichting en kan iedereen die dat wenst de gehele week contact met mij opnemen via e-mail, app, telefoon en via Facebook, LinkedIn en Twitter. Ook krijg ik veel hulp van vrijwilligers, werkervaringsplekken en maatschappelijke stagiaires gedurende het jaar. Vele handen maken licht werk!

 

Over ons

Matchgroep

De Matchgroep bestaat voornamelijk en directeuren en medewerkers van Berkellandse bedrijfsleven, die zich op vrijwillige basis inzetten. Maar bij de Berkellandse Uitdaging zijn ook ex – ondernemers en werknemers uit Berkelland actief, bijvoorbeeld pensionado. Tezamen hebben ze een groot netwerk en bereik. De Matchgroep stimuleert het Berkellandse bedrijfsleven om Maatschappelijk Betrokken Ondernemen in de praktijk te brengen. De Matchgroepleden zijn verbonden met regionale serviceclubs en bedrijvenverenigingen. Ze dagen ook vele andere lokale bedrijven uit om bij te dragen aan de realisatie van succesvolle matches.

Wat doet de Matchgroep precies?

Aanvragen van stichtingen, verenigingen en buurtgroepen worden besproken tijdens een Matchgroepoverleg, een vergadering die zo’n 5 keer per jaar plaatsvindt. Tijdens het overleg wordt er gekeken hoe concreet invulling te geven aan de hulpvraag. Het kan ook zijn dat het lokale bedrijfsleven of maatschappelijke clubs een aanbod neerleggen bij de matchgroep. Ook nemen ze zelf initiatief. Als er een aanvraag gelukt is noemen we dit een gerealiseerde match.

Bestuur

Voorzitter: Rob Weeber
Eigenaar Van A tot O – tekstschrijver en journalist

Secretaris: Vacant

Penningmeester: Ruud Brinkers
Regiobank Eibergen/Neede & Assurantiekantoor Wormgoor

Organisatie

Projectmanager: Marleen Kosterink – Stapelbroek

Iedere Uitdaging heeft 1 of meerdere projectmanagers. In Berkelland is dit vanaf de start Marleen Kosterink, die met veel enthousiasme vraag en aanbod op het gebied van maatschappelijk welzijn aan elkaar verbindt. Ook werken we regelmatig met werkervaringsplekken die door Marleen begeleid worden.

Wat we bereiken

Jouw bedrijf

dagen wij uit om te geven aan jouw lokale samenleving. Medewerkers kunnen vrijwilligerswerk doen, kennis en handjes, maar ook overtollig materiaal kunnen wij een tweede leven geven. Dat is nog beter voor het milieu ook. Het kost je niets maar levert je heel veel good will op.

Jouw stichting en vereniging

Als jij durft te vragen, durven anderen te geven!

Voor sociale initiatieven zoeken we aansluiting bij het lokale bedrijfsleven waarmee doelen sneller, beter, eenvoudiger of leuker bereikt kunnen worden.

Een gezonde samenleving

Wij geloven in een samenleving waar iedereen meedoet en bijdraagt.

Verschillende partijen die veel voor elkaar kunnen betekenen maar elkaar niet altijd weten te vinden, verbinden wij met elkaar. We stimuleren betrokkenheid, activeren netwerken en maken zo de samenleving zelf- en ‘samen-redzamer’.

"Alle betrokken partijen willen samenwerken voor het 'goed'."

– Gerda Geurtsen, directeur Nederlandse Uitdaging

“De uitdaging legt verbindingen tussen bedrijfsleven en maatschappij, die anders misschien nooit waren ontstaan.”

– Rabobank Noord – en Oost Achterhoek

"Samen de uitdaging aangaan om een mooi resultaat te behalen.”

– 2work

"Binnen onze gehele bedrijfsvoering speelt maatschappelijk betrokken en verantwoord ondernemen een belangrijke rol."

– Hans Ebbekink, Bedrijfsleider onderhoud en beheer Van Wijnen Eibergen B.V.

Bekijk ons Vraag & Aanbod

Meld uw vraag of aanbod aan

Social mediatheek

Of volg ons op

Bel me terug

  • Uw gegevens worden met zorg behandeld. Lees hierover alles in ons privacystatement.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Pin It on Pinterest

Share This