Door lokale bedrijven/ondernemers voor de lokale samenleving!

Voor de Berkellandse Uitdaging gebruiken we in grote lijnen de werkvorm van de Zutphense Uitdaging. Deze werkvorm, ontwikkeld in Arnhem, is een groot succes en daarom ons voorbeeld.

De formule is simpel, maar sterk. Verzoeken van maatschappelijke organisaties/verenigingen (ook burgerinitiatieven) komen binnen bij het team van de Uitdaging. Al deze aanvragen worden voorgelegd tijdens de bijeenkomst van de Matchgroep.  Deze groep bestaat uit lokale ondernemers en ondernemende werknemers van lokale bedrijven. Als de aanvraag wordt geaccepteerd, wordt gekeken aan welk bedrijf het verzoek wordt gedaan om mee te werken aan het project.

Bijvoorbeeld bij een aanvraag van stoelen en tafels wordt er gekeken welk bedrijf (bv. een meubelzaak) uit het lokale netwerk van de matchgroep kan worden benaderd om aan deze concrete vraag te voldoen. Of voor een schilderbeurt van een clubgebouw een lokaal schildersbedrijf. 

Daarnaast komt er regelmatig aanbod binnen van bedrijven die hun maatschappelijk betrokken ondernemerschap willen vormgeven. Voor deze bedrijven wordt een passende vraag vanuit het maatschappelijk veld gezocht. Doordat we nauw samenwerken met welzijnsorganisaties kunnen wij via hun warme contacten de aangeboden spullen een mooie plekje geven.

Met het realiseren van matches slaat de Uitdaging bruggen tussen het maatschappelijk veld en het bedrijfsleven.

Jaarlijks wordt er een jaarverslag gepubliceerd. Hierin worden de bedrijven die hebben meegewerkt gepresenteerd. Voor een voorbeeld gaat u naar het jaarverslag van De Doetinchemse Uitdaging DU jaarverslag 2012 v3

Matchgroep en aanvragen 

De matchgroep bestaande uit, zoals wij die noemen, Oude Rotten en Jonge Honden uit het lokale bedrijfsleven komen  keer per jaar bij elkaar om de aanvragen te bespreken en bedrijven uit hun netwerk uit te dagen om iets te doen voor de samenleving .

In 2014 komt de matchgroep bij elkaar op de volgende data:

– 23 januari
– 29 april
– 4 september
– 3 december

Aanvragen dienen uiterlijk 14 dagen voor deze data ingediend te worden. 

Adviesraad

De adviesraad van De Berkellandse Uitdaging, bestaande uit de Gemeente en maatschappelijke/culturele organisaties geeft gevraagd en ongevraagd advies over wat er speelt binnen de samenleving en binnen stichtingen/verenigingen. Zo kan de matchgroep samen met het operationele team hier op inspelen en nog beter voldoen aan de behoeften.