Vrijwilligers
Vraag / Aanbod
Status: open

Vrijwilligers gezocht bij Humanitas

Omschrijving

Vrijwilliger begeleide omgangsregeling bij BOR Humanitas (Kind in de knel)

Humanitas wil een bijdrage leveren aan een sterke en humane samenleving. We geloven dat ieder individu sterker is dan hij denkt. Is dat even niet het geval dan ondersteunen we diegene, zodat hij vroeg of laat zelf weer verder kan. Bij BOR Humanitas begeleiden we, samen met getrainde vrijwilligers, stapsgewijs de omgang tussen kinderen en de uitwonende ouder, die tijdelijk een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Functie: Als BOR-vrijwilliger ben je aanwezig bij de omgang tussen kinderen en hun ouders. Je begeleidt hen een dagdeel per 2 weken (bij heel jonge kinderen is het contact frequenter) gedurende 3 tot 6 maanden. Jouw doel is om te werken aan een positieve, ontspannen sfeer, waarin kind en ouder(s) zich vrij voelen met elkaar. Het belang van het kind staat altijd centraal. Je start met een vierdaagse training en wordt daarnaast ondersteund door een professionele coördinator die
eindverantwoordelijk is en een bemiddelende rol speelt richting ouders.

Vaardigheden: Wij zoeken iemand die:
– Enthousiasme en belangstelling heeft voor kinderen en affiniteit voelt met de doelgroep.
– Enige levenservaring heeft;
– Bereid is op basis van gelijkwaardigheid met gezinnen om te gaan;
– Bereid en in staat is om kinderen (en hun opvoeders) te ondersteunen;
– De missie en uitgangspunten van Humanitas onderschrijft;
– Goede sociale vaardigheden bezit (goed luisteren, goed contact kan leggen en onderhouden);
– Stressbestendig is;
– Ervaring heeft met het ouderschap of opvoeding van kinderen;
– Zorgvuldig kan omgaan met privacy gevoelige gegevens;
– Bereid is tot het volgen van de voorbereidingscursus/training en de 6 wekelijkse groepsbijeenkomst;
– Openstaat voor feedback en begeleiding;
– Verslag wil uitbrengen over zijn/haar werkzaamheden voor BOR regio Achterhoek;
– Ongeveer 6 uur per 3 weken beschikbaar kan zijn;
– Geen justitieel verleden heeft en een verklaring van goed gedrag kan leveren.

Beschikbaarheid: Wanneer je beschikbaar bent, bespreken we in overleg. Dit kan door de weeks of
in de weekenden of allebei. Er wordt zoveel mogelijk rekening met de persoonlijke agenda gehouden.

Mocht je interesse hebben, maar eerst meer informatie willen, stuur ons dan een email! Wij brengen je in contact met Humanitas.  O

Of kijk op de website: www.humanitas.nl/programmas/bor of www.begeleideomgangsregeling.com

Match informatie

Aanvraagdatum 01-02-2018