Matchgroep
Vraag / Aanbod
Status: open

Gezocht: hulp bij het opzetten van een projectevaluatieonderzoek en inzicht in lokale behoeften

Omschrijving

Onze 2 hulpvragen: 

Wij vragen ondersteuning bij de opzet en uitvoering van een projectevaluatieonderzoek. Met name op het thema sociale betrokkenheid. Dit onderzoek zal een jaar na onze start gedaan moeten worden en moet inzicht verschaffen in hoe onze stichting leeft bij scholen, de buurt en lokale organisaties waar we mee samenwerken. Met het onderzoek hopen we meer inzicht in behoeften en kansen te krijgen en hoe onze projectontwikkeling daarop aansluit.

Daarnaast hebben we nog een open vraag welke deels ook in onderzoek beantwoord zal worden, maar waar wellicht nog activiteiten voor moeten plaatsvinden. Wij zijn een innoverend project en behoefte zal deels gecreëerd moeten worden. De vraag: hoe creëren we behoefte bij lokale partijen?

Onze stichting: 

De voormalig waterzuivering in Neede wordt getransformeerd tot een natuur – en ontmoetingspark. Het terrein (2 ha) en de 8 gebouwen worden herbestemd voor natuur – en sociaal culturele doeleinden. De daarmee samenhangende activiteiten worden vorm en inhoud gegeven binnen de thema’s: sociale betrokkenheid en deelname aan de samenleving, natuurontwikkeling, vleermuizen, waterzuivering, duurzaamheid, industrieel erfgoed, kunst en cultuur. Het betreft een vrijwilligersprojecten. Initiatief van IVN Oost Achterhoek en Stichting Vleermuizendorp in nauwe samenwerking met buurtbewoners. http://www.natuurparkkronenkamp.nl/

Kun jij helpen? 

Stuur dan een bericht naar info@berkellandseuitdaging.nl of bel met onze projectmanager Marleen Kosterink via 0628737845.

Match informatie

Aanvraagdatum 06-09-2017