Beursvloer
Vraag / Aanbod
Status: open

Aanbod: Powerfulness

Omschrijving

Hoe kun je jouw vereniging of school voor jezelf en medewerkers veiliger en leuker maken? Wees voorbereid en alert op agressie van buitenaf. En zorg voor optimaal werkklimaat op de werkvloer. Pak cyberpesten aan. Dit aanbod biedt Powerfulness ook als dienstverlening voor het bedrijfsleven. 

Match informatie

Aanboddatum 06-11-2017