Reglement deelnemers zeepkistenrace Berkelland

, , 07 juni 2018

26 juni 2018 van 15.00 tot 20.00 uur – Locatie: Foetsbrug op de Maat in Eibergen
“Inmiddels racen er zo’n 40 ondernemers en 36 groepen leerlingen tegen elkaar.
Aanmelden www.berkellandseuitdaging.nl/zeepkistenrace (ook als toeschouwer, deelname is gratis)

 1. Deelname aan de Zeepkistenrace is geheel op eigen risico van de deelnemers.
 2. De organisatie van de Zeepkistenrace is op geen enkele manier aansprakelijk voor eventueel geleden schade en of opgelopen letsel van de deelnemers aan de race.
 3. De organisatie is eveneens niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en of opgelopen letsel van derden (toeschouwers), die wordt toegebracht door deelnemers of ander toeschouwers voor, tijdens en na het evenement.
 4. De deelnemers dienen er voor te zorgen dat hun zeepkist zo veilig en deugdelijk mogelijk is gemaakt.
 5. De zeepkist mag geen gevaar vormen voor de deelnemers, omstanders en toeschouwers van de race.
 6. De zeepkist mag geen uitstekende elementen hebben, die bestuurder of toeschouwers kunnen verwonden. Uitstekende voorwerpen, scherpe delen, vuur, vuurwerk etc. zijn niet toegestaan.
 7. De zeepkist moet over minimaal 3 wielen beschikken, en deze moeten gedurende de race(buiten eventuele beproevingen in het parcours tijdens de race) de grond constant raken. Een gewone skelter zonder trappers kan in principe al een goede basis zijn voor een zeepkist. Een fiets met zijwieltjes is niet toegestaan.
 8. De zeepkist moet voorzien zijn van een degelijke stuurinrichting die door de bestuurder veilig en stabiel bedienbaar is.
 9. De zeepkist moet voorzien zijn van een deugdelijke en veilige bestuurdersplaats . Waarbij de bodem volledig dicht moet zijn zodat voeten niet in aanraking kunnen komen met de weg.
 10. De zeepkist moet over een rem beschikken die de zeepkist tijdens het afdalen kan afremmen maar ook tot stilstand kan brengen.
 11. De zeepkist mag niet langer zijn dan 2½ meter.
 12. De zeepkist mag niet breder zijn dan 1½ meter.
 13. De zeepkist mag niet hoger zijn dan 1½ meter.
 14. De zeepkist mag van geen enkele vorm van aandrijving zijn voorzien zoals trappers, verbrandingsmotoren, elektromotoren en/of andere aandrijvingen.
 15. Ieder team is verantwoordelijk voor zijn zeepkist. Achtergelaten zeepkisten worden op kosten van het team afgevoerd.
 16. Voorafgaand aan de race dienen de deelnemers hun zeepkist te laten keuren door de technische commissie. Deze commissie behoudt zich het recht voor om een in hun ogen onveilige zeepkist te weerhouden van deelname aan het evenement.
 17. De technische keuring vindt plaats in de Zeepkistenpitsstraat.
 18. Na goedkeuring mag er niet meer aan de zeepkist worden gesleuteld.
 19. Er dienen 2 personen per team in de zeepkist plaats te nemen.
 20. De bestuurder en inzittende zijn verplicht gebruik te maken van beschermende kledij, waaronder een helm.
 21. Het is ten strengste verboden een korte broek en/of shirt met korte mouwen te dragen. Armen en benen dienen door kleding beschermd te zijn! Dichte schoenen!
 22. De bestuurder dient ten alle tijden de veiligheid van zichzelf en anderen hoog in het vaandel te houden.
 23. Winnaar is het team dat het parcours op de juiste wijze in de totaal snelste tijd heeft afgelegd. En/of de langste afstand
 24. De tijdswaarneming geschied aan de hand van een professionele elektronische tijdswaarneming
 25. Over de uitslag van deze tijdswaarneming kan niet worden gereclameerd.
 26. Voor onrechtmatigheden, onreglementaire gedragingen en voor het missen van hindernissen van de teams tijdens de race wordt door de jury straftijd geteld.
 27. Wanneer een team een ander team tijdens de race met opzet hindert zal het hinderende team worden gediskwalificeerd, en worden uitgesloten voor verdere deelname aan het evenement. Het gehinderde team mag de race (eventueel alleen) opnieuw rijden.
 28. Het is tevens verboden om tijdens de race extra ballast uit de zeepkist te verwijderen wanneer dit gevaar kan opleveren voor omstanders en -of toeschouwers. Het is verboden om tijdens de race ballast uit de zeepkist te verwijderen. Ook confetti en dergelijke valt hieronder!
 29. Deelname aan de zeepkistenrace kan uitsluitend plaatsvinden via een inschrijfformulier dat verkregen is van de organisatie. Eenieder die in een zeepkist plaats neemt dient dit formulier te hebben getekend. Hiermee verklaart men deel te nemen op eigen risico en op de hoogte te zijn van het reglement en de daarin opgenomen bepalingen. De organisatie kan men niet aansprakelijk stellen voor eventuele ongevallen en/of schade aan personen en/of materiaal.
 30. Inschrijven gaat via het inschrijfformulier op de site http://www.berkellandseuitdaging.nl/zeepkistenraceen of inleveren via de organisatie per e-mailbevestiging, Het Assink Lyceum Parallelweg, Van Wijnen Eibergen B.V. of Berkellandse Uitdaging.
 31. Is de deelnemer jonger dan 18 jaar? Dan is bij de inschrijving schriftelijke toestemming van beide ouders nodig of van degenen die het ouderlijke gezag hebben.
 32. In geval van een geschil heeft de organisatie altijd gelijk.

 

Technische afspraken zeepkist

Overzicht veiligheidseisen gesteld aan de deelnemers, parcours en zeepkisten:

Richtlijn deelnemers:

 1. Deelnemers krijgen beide een overal aan
 2. Krijgen beide een helm op
 3. Motorhandschoenen ter bescherming
 4. Haarnetjes voor het haar voor de hygiëne

Richtlijn parcours:

 1. Het parcours zal worden afgebakend met dranghekken
 2. En het gehele parcours zal worden voorzien van een rij met strobalen
 3. Deze strobalen zijn te zien vanaf het begin tot en met het einde

Richtlijnen Zeepkisten:

 1. Zijn allemaal voorzien van een goede rem
 2. Onderstellen voor de 36 karretjes van de leerlingen zijn gemaakt door vakmensen  van Wijnen B.V.
 3. Zeepkist heeft maximale afmeting van 1,00 breed, 2,00 meter lang en 1,50 hoog
 4. Bodem is minimaal 10 cm van de grond en maximaal 40 cm van de grond
 5. Wielen zijn minimaal 20 cm en maximaal 75 cm groot
 6. Geen scherp of uitstekende delen
 7. Mag skelteronderstel zijn
 8. Niet gemotoriseerd en geen automatische aandrijving
 9. Minimaal 3 banden/wielen
 10. Iedere zeepkist minimaal 2 personen

Hopelijk tot ziens!

Met vriendelijke groet

De organisatie

 • Van Wijnen Eibergen B.V.
 • Assink Lyceum Parallelweg Neede
 • Berkellandse Uitdaging
 • Marie Creëert