Maatschappelijk Betrokken Ondernemen

Visie

Wij zijn ervan overtuigd dat alle bedrijven en ondernemers in Nederland in staat zijn een positieve bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van de samenleving door samenwerking en maatschappelijke betrokkenheid zo veel als mogelijk lokaal te organiseren vanuit 1 centraal punt, waarbij er zo veel mogelijk gebruik gemaakt wordt van de #middelen die er al zijn.

#Middelen; materiaal, geld/financiering, diensten, expertise en (menselijke) capaciteit.

Missie

De Berkellandse Uitdaging biedt mogelijkheden om lokaal vraag en aanbod gericht op maatschappelijk welzijn met elkaar te verbinden. Dat doen we door het organiseren van netwerkmogelijkheden waarbij publiciteit en het bedrijvennetwerk een belangrijke rol spelen.

Voorbeelden van netwerkmogelijkheden zijn:

  • Rechtstreeks uw aanbod of aanvraag doen bij de Uitdaging gedurende het gehele jaar
  • Beursvloer
  • Matchgroepbijeenkomsten
  • Andere ontmoetingsmomenten gedurende het jaar

WERKWIJZE – KLIK HIER