AANVRAAGFORMULIER DOWNLOADEN

Als stichting/vereniging/burgerinitiatief kunt u een aanvraag indienen voor ondersteuning bij uw werk.

Voor aanvragen kun u bovenstaand formulier downloaden, invullen en via  mail insturen. Nadat wij de aanvraag binnen hebben gekregen nemen wij contact met u op voor het maken van een afspraak. Binnenkort kan er via een online formulier een aanvraag worden gedaan. U kunt ook altijd bellen met ons voor het maken van een afspraak of voor het stellen van vragen.

De aanvraag wordt vervolgens besproken tijdens de eerstvolgende vergadering van de Matchgroep. Tijdens deze vergadering wordt besloten of de aanvraag wordt aangenomen of afgewezen. Richtlijn is daarbij dat het project bijdraagt aan de leefkwaliteit van mensen in Berkelland en dat het niet concurrentievervalsend is.

Een aangenomen verzoek wordt vermeld op deze website en verspreid onder onze betrokkenen. Ons lokale bedrijvennetwerk binnen  de Matchgroep bemiddelen tussen bedrijven uit hun netwerk met een mogelijk aanbod en de stichting of vereniging van wie het verzoek afkomt. Zodra er een match gemaakt is, worden beide partijen met elkaar in contact gebracht en kan de match vorm krijgen.