Vrijwilligers zijn cruciaal voor het goed functioneren en het voortbestaan van vele maatschappelijke organisaties, zoals sportverenigingen, buurtclubs en zorgorganisaties. Lees hieronder de definitie van vrijwilligerswerk.

“Wist u dat veel bedrijven het aanmoedigen en goedvinden dat u 1 uur per week vrijwilligerswerk doet vanuit het bedrijf binnen uw contracturen, om zo hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te tonen!”

  1. Is uw organisatie op zoek naar vrijwilligers dan kunt u bij Stichting de Berkellandse Uitdaging een aanvraag doen! Wij werken samen met Voormekaar Berkelland wie de vacaturebank in Berkelland beheren en zorgen dat uw vrijwilligersvacature zo snel mogelijk wordt opgevuld.
  2. Onze stichting is een lokaal maatschappelijk bedrijvennetwerk en wij kunnen hierdoor invulling geven aan bovengenoemde situatie. Een bedrijf sponsort dan in baten, handjes uit de mouwen.
  3. Daarnaast zetten wij projecten op die bijdragen aan vrijwilligersbeleid en – invulling hiervan en geven hierover samen met andere lokale organisaties workshops.

Wat is de definitie van VRIJWILLIGERSWERK? (bron: www.vrijwilligerswerk.nl)

De traditionele definitie van vrijwilligerswerk is ‘werk dat in enig georganiseerd verband, onverplicht en onbetaald wordt verricht ten behoeve van anderen of de samenleving’. Uit onderzoek van Movisie bleek echter dat het in de praktijk lastig is om de veelzijdigheid van vrijwilligerswerk in deze definitie te vangen. Daarom heeft Movisie een draaischijf ontwikkeld waarin aan de hand van acht onderdelen eenieder zelf zijn definitie kan bepalen. Klik hier om naar de draaischijf te gaan

Wat is vrijwilligerswerk en wat niet?

Zoals uit de definitie blijkt, heeft vrijwilligerswerk een aantal kenmerken:

  1. Het is onbetaald,
  2. Het is niet verplicht,
  3. Het komt ten goede van anderen of de samenleving,
  4. Er is een zekere mate van organisatie.

In de praktijk kunnen deze vier kenmerken van vrijwilligerswerk op een meer of minder soepele wijze geïnterpreteerd worden. Het vrijwilligerswerk kan in het algemeen belang of in een specifiek maatschappelijk belang zijn, maar daarnaast bestaat ook clubbelang of persoonlijk belang.

Belastingdienst en UWV
Op zich heeft vrijwilligerswerk geen winstoogmerk, maar kan wel binnen een winstgevende onderneming plaatsvinden (zie bijvoorbeeld vrijwilligerswerk bij betaalde voetbalorganisaties of grote zorginstellingen als ziekenhuizen).

Volgens de belastingdienst (externe link) is een vrijwilliger een persoon die niet beroepshalve en op vrijwillige basis werkzaamheden verricht. Dit doet deze persoon voor een organisatie of instelling die niet is onderworpen aan de vennootschapsbelasting of voor een sportorganisatie of voor een algemeen nut beogende instelling (ANBI), zonder dat hij daarvoor een reële arbeidsbeloning ontvangt.

In de nieuwe Regeling vrijwilligerswerk in de WW (externe link)die het UWV gaat hanteren, is de definitie verder uitgebreid en aangescherpt.

Mantelzorg
Mantelzorg valt buiten de definitie van vrijwilligerswerk. Het vindt plaats in een informele setting, dat wil zeggen in familieverband, vrienden- of kennissenkring. Er is geen sprake van georganiseerd verband. Mantelzorgers voelen vaak ook een verplichting vanuit morele overwegingen.

 

Op dit moment gevraagd en aangeboden

Categorie
Status
Type
Sorteer op
TITELDATUMSTATUS
Stichting i.o. Maatschappelijk Cultureel Centrum Willibrordus zoekt bestuursleden12-03-2018
Type:
Vraag
Categorie:
Matchgroep
open
Vrijwilligers gezocht bij Humanitas01-02-2018
Type:
Vraag
Categorie:
Vrijwilligers
open
Potentiële Molenaars in opleiding gezocht15-10-2017
Type:
Vraag
Categorie:
Beursvloer
open